محمد جواد

دین: اسلام-شیعه شغل: دانشجو

درباره:

من دانشجوی کارشناسی شریف هستم و همش سرم تو درس بودش ولی کار داوطلبانه به من نشان داد که دنیا بزرگ تر از چیزیه که فکرش رو میکردم. دنیای آدم که بزرگ بشه خودش هم بزرگ میشه. قویا توصیه میکنم که حداقل یک بار امتحان کنین

×