فاطمه عسگری

دین: اسلام-شیعه شغل: دانشجو

درباره:

از وقتی که وارد دانشگاه شدم خیلی علاقه داشتم در یکی از خیریه های دانشگاهی مشغول به فعالیت بشم، ولی فعالیت بیشتر خیریه های دانشگاهی صرفا جمع آوری کمک مالی یا اردو های جهادی بود ولی وقتی با این سامانه آشنا شدم دیدم که میشه در فعالیت هایی که هر کسی در هر زمینه ای مهارت داره کمک کرد و لازم نیست که کمک ها صرفا مالی و... باشه.

×