سینا فاتحی

دین: اسلام-شیعه شغل: دانشجو

درباره:

تصمیم به فعالیت در کار داوطلبانه یکی از بهترین تصمیم های زندگیم بوده، در اول کار خیلی استرس داشتم و نمیدونستم باید برای تدریس به کودکان چی بگم و چی کار کنم ولی دست اندر کاران موسسه راهنماییم کردن و وقتی رفتم سر کلس دیدم چقدر سادست، چقدر ذهن این طفل های معصوم شفاف و بکر هستش.

×