عباس عسگری

دین: اسلام-شیعه شغل: مدیر عامل

درباره:

همیشه فک میکردم برای کار بزرگ توی زندگیم کاری هستش که دنیا رو متحول بکنه و باسش باید کارهای خارق العاده بکنم ولی بعد این کار، فهمیدم که سخت نیست، تغییر دنیا میتونه از کمکی ساده به یه کودک شروع بشه، کودکی که بعد دیدنش و شنیدن دغدغه هاش، به مشکلت زندگی خودمون میخندیم

×